AktualnostiIzvještajiDvije trećina kilometara u kategoriji osobnih vozila naprave dizelaši

prije 3 mjeseca3002 min

Vozila registrirana u Hrvatskoj prešla su 2022. godine 29,9 milijuna vozilo-kilometara

Državni zavod za statistiku prikazao je detaljne podatke o kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.
Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu. Ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

U 2022. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 29,9 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2021. godinu porast za 6,1 posto. Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2022. osobna vozila ostvarila su 78,2 posto. Najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila imala su dizelska osobna vozila – 64,7 posto.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih hibridnih osobnih vozila, u ostvarenim vozilo-kilometrima u toj kategoriji vozila vidljiv je najveći porast u 2022. u odnosu na 2021. U kategoriji hibridnih dizelskih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara za 109 posto, u kategoriji hibridnih benzinskih osobnih vozila za 45 posto u odnosu na 2021. U kategoriji električnih osobnih vozila vidljiv je porast ostvarenih vozilo-kilometara od 78,1 posto u odnosu na 2021. godinu.