AktualnostiIzvještajiPrometni redari godišnje bilježe između 18 i 22 tisuće prekršaja

prije 2 godine3206 min

 

Izvješće prometnog redarstva prezentirano je na sjednici Savjeta za sigurnost prometa

Izvješće o radu Direkcije za prometno redarstvo Grada Rijeke za 2021. godinu za sjednici Savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije pripremio je Marko Drpić iz Direkcije. U uvodu podsjetnik da je Grad Rijeka osnovao prometno redarstvo 2009. godine te da su osnovne zadaće nadzor nad nepropisno parkiranim i zaustavljenim vozilima, premještanje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila i fizičko upravljanje prometom. Prometni redari su ovlašteni isključivo za provođenje nadzora “prometa u mirovanju” te ostavljaju obavijesti o počinjenom prekršaju s propisanom novčanom kaznom. Rad redara odvija se u dvije smjene, od 6,30 do 13.30 sati te od 13 do 20 sati. Prije izlaska na teren svaki redar dobiva pisani radni nalog sa hodogramom kretanja. Osim navedenog, redari izlaze na niz dislociranih točaka po pozivima na besplatni dežurni telefon 0800 5101 za prijave građana o hitnim situacijama poput zatvaranja vozila, onemogućavanja ulaska/izlaska u dvorište ili garažu ili protupravnog korištenja mjesta za vozila osoba s invaliditetom. Od kolovoza 2019. godine uveden je i sustav automatskog nadzora nepropisno parkiranih vozila putem video nadzora – kamera u strogom centru grada.

Parkiranje na dostavnim mjestima

Lani su prometni redari zabilježili više od 20 tisuća aktivnosti prilikom terenskog nadzora. Samih represivnih aktivnosti, obavijesti o počinjenom prekršaju s propisanim novčanim kaznama je izdano oko 14.500 dok se preostalih šest tisuća aktivnosti odnosi na upozorenja i očevide. Službenici Direkcije za prometno redarstvo Grada Rijeke su izdali gotovo četiri tisuće naredbi za premještanje vozila paukom.
Što se tiče broja izdanih mjera po mjesecima, već se “tradicionalno” najmanji broj prekršaja bilježi tijekom zimskih mjeseci (siječanj i veljača) te tijekom ljetnih mjeseci (lipanj i kolovoz), kada je intenzitet prometa najmanji zbog korištenja godišnjih odmora. Radi se o višegodišnjem trendu.
Najčešće evidentirani prekršaji na terenu su prekršaji parkiranja osobnih vozila na mjestima rezerviranim za dostavna vozila (3.119) i prekršaji parkiranja suprotno postavljenom prometnom znaku (2.696). Najviše je izdano Obavijesti o počinjenom prekršaju zbog parkiranja vozila na nogostupu (1.332) i na mjestima rezerviranim za vozila osoba s invaliditetom (1.250).
Sustav automatskog video (foto) nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila predstavlja jedno od tzv. “pametnih” rješenja u prometu. Pokriva pet lokacija na najfrekventnijim prometnicama strogog centra Rijeke: Fiumara, Adamićeva ulica i Jadranski trg, križanje Rive i Splitske ulice, križanje Rive, Zajčeve i Rive Boduli te Ulicu lvana Zajca.
Sustav radi na način da putem kamera bilježi potencijalne situacije vozila u prekršaju. Uređaji fotografiraju vozilo koje se parkira unutar programski određenih točaka, odnosno u koridoru potencijalnog prekršaja. Pohranjuje se pet fotografija (početna, završna, kontrolna, situacijska te fotografija registarske oznake). Pomocu ANPR (Automatic Number Plate Recognition) rješenja automatski se očitava registarska oznaka. Najveći broj prekršaja je zabilježio uređaj postavljen u Adamićevoj ulici. Tijekom 2021. godine putem sustava je utvrđeno 6.317 prekršaja. Sustav automatskog nadzora nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila bilježi manji broj vrsta prekršaja u odnosu na prometne redare. To je posljedica fiksne pozicije uređaja, ali i tehnoloških ograničenja.

Nedostaje parkirališta

Promatraju li se aktivnosti unatrag šest godina, broj prekršaja godišnje se kreće između 18 i 22 tisuće. Represija ima za cilj sankcioniranje nepoželjnog ponašanja, no u uvjetima koji vladaju u Rijeci, nepropisno parkiranje je u prvom redu posljedica objektivnih čimbenika (velika gustoća naseljenosti, manjak prostora – samim time i manjak parkirnih mjesta, velik broj vozila), a tek onda subjektivnih faktora poput prometne nekulture vozača. Na temelju opažanja jasno se može zaključiti da postoji problem nedostatka parkirnih mjesta koji se ne može riješiti isključivo represivnim mjerama.