AktualnostiPrometna infrastrukturaPred županijskom skupštinom odluka o financiranju helikopterske baze HGSS-a i kompleksa Hitne na Rujevici

prije 1 godina1852 min

Izgradnja kompleksa mogla bi započeti u rujnu 2023. godine

Na sjednici županijske skupštine Primorsko-goranske županije u četvrtak razmatrat će se prijedlog odluke o rasporedu tri milijuna kuna Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – Stanica Rijeka za početak radova na Zdravstvenom centru Rujevica – Zapad.

Radi se o projektu izgradnje helikopterske baze HGSS-a i nove centralne zgrade Zavoda za hitnu medicinu PGŽ sa prostorom za sanitet, u suradnji s HGSS-om, Zavodom za hitnu medicinu i Gradom Rijeka, istaknuo je zamjenik primorsko-goranskog župana Vojko Braut.

Prva faza uključuje izvođenje zemljanih radova koji se odnose na prometnicu i parkiralište, hidroinstalacije i objekt za potrebe HGSS-a. Nakon provedene javne nabave, iskopi bi započeli polovicom rujna ili početkom listopada, najavio je zamjenik Braut i dodao kako je u rebalansu proračuna osigurano i 1,5 milijuna kuna za izmjenu postojeće projektne dokumentacije. Trenutno je HGSS nositelj prava građenja na čestici, a cilj je osigurati lokacijsku dozvolu i formirati tri čestice koje će služiti HGSS-u i helikopterskoj bazi, Zavodu za hitnu medicinu te treću česticu koja će biti interna prometnica. Potom slijedi dodjela prava građenja na sve tri čestice od strane Gradskog vijeća Grada Rijeke, pojasnio je zamjenik Braut i procijenio da bi izgradnja objekata mogla započeti u rujnu 2023. godine.