PrometPrometna infrastrukturaPromet će usporavati Jastuk

prije 10 mjeseci4356 min

Nakon ugradnje armiranobetonskih Jastuka, koji se neće lako zaobilaziti,  prvi utisci upravitelja ceste, Grada Krka, te lokalnog stanovništva su vrlo pozitivni

Azra Benčan
Vedran Kirasić

Sve veći broj vozila na cestama u Rijeci i okolici neizbježno utječe na povećanje broja prometnih nesreća i nezgoda koje su posljedica neprilagođene brzine. Naročito je to slučaj u gusto naseljenim područjima gdje nažalost u nesrećama često sudjeluju pješaci. Jedna od najefikasnijih mjera za “prisilno” smanjenje brzine na kritičnim dionicama u blizini pješačkih prijelaza je ugradnja usporivača prometa koji se mogu izvesti kao umjetne izbočine ili uzdignute plohe koje se postavljaju preko pola ili po cijeloj širini prometne trake. Međutim, umjetne izbočine koje se postavljaju preko cijele širine kolnika vrlo su neudobne za vozače i putnike, što se posebno odnosi na velika vozila kao što su autobusi, kamioni, vatrogasna vozila i vozila hitne pomoći te su posebno opasne za motocikle i mopede. Osim toga, prelaskom vozila preko umjetne izbočine proizvodi se značajnija buka i neugodne vibracije.

Brza ugradnja

Svakodnevnim susretanjem s tim problemom stručni tim Rijeka prometa odlučio je napraviti usporivač prometa koji bi bio prihvatljiv za sve vrste motornih vozila, a da se ujedno postigne zadovoljavajući učinak smanjenja brzine prometovanja vozila. Istraživanjima i analizom dimenzija vozila, širine kolnika te dostupnih materijala i tehnika izvođenja, prometni i građevinski stručnjaci Rijeka prometa i GP Krk-a osmislili su usporivač prometa tipa Jastuk kao predgotovljeni armiranobetonski element.
Armiranobetonski Jastuk proizvodi se u pogonu ili radionici u kontroliranim uvjetima kako bi se zadovoljili uvjeti visoke kvalitete materijala i točne dimenzije elementa. Ostale prednosti armiranobetonskog elementa su brza, jednostavna i precizna ugradnja, čvrstoća i trajnost ugrađenog elementa, lakše održavanje.

Prvi na Krku

Prva ugradnja na javnoj cesti izvedena je u Krku, na mjestu gdje su građani imali jako puno primjedbi. Zbog učestalih prometnih nezgoda i nesreća stanovnici su potpisali internet peticiju kako bi potaknuli upravitelja ceste, Grad Krk, da poduzme mjere smirivanja prometa. Prvi korak bio je ispitivanje postojećeg stanja sigurnosti prometa u predmetnoj ulici. Kako bi se dobio točan uvid o brzini prometovanja postavljena su dva radara za mjerenje brzine te je provedena analiza broja prometnih nesreća. Rezultati mjerenja brzine i analiza broja nesreća potvrdili su da je potrebno smanjiti brzinu prometovanja vozila primjenom tehničkih mjera za smirivanje prometa. Kao najprihvatljivija mjera smirivanja prometa odabrana je ugradnja armiranobetonskih Jastuka koji su probno ispitani u pogonu GP Krka. Sljedeći korak bio je određivanje točne pozicije postavljanja gotovog elementa na kolnik, što podrazumijeva odgovarajuću udaljenost od raskrižja i pješačkih prijelaza te međusobni razmak između dva elementa. Praksa je pokazala da je jako važan točan razmak između dva usporivača prometa tipa Jastuk kako bi se vozila potaknulo da voze točno po sredini elementa u prometnom traku kojim se kreću, a ne po sredini kolnika.
Nakon ugradnje armiranobetonskih Jastuka prvi utisci upravitelja ceste, Grada Krka, te lokalnog stanovništva su vrlo pozitivni što potvrđuje učinkovitost ovakve vrste elemenata. Kao posljednji korak u ocjenjivanju efikasnosti primijenjene mjere smirivanja prometa ugradnjom ove vrste usporivača prometa je mjerenje brzine prometovanja vozila postavljanjem radara.

Related Posts