AktualnostiIstraživanjaPrometPrometna infrastrukturaParkirna industrija u COVID krizi: hit postaju “pametni” parkinzi

prije 2 godine43011 min

Pandemija je promijenila parkirnu industriju, sve više će se raditi od kuće, što smanjuje potražnju za parkinzima na kojima će se preferirati beskontaktno plaćanje

dr. sc. Damir Jurčić
doc. dr. sc. Robert Maršanić

Kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 svakako se odrazila na parkirnu industriju. Prema nekim izvorima, rad od doma, smanjeni odlazak na posao, smanjena putovanja i restrikcija kretanja uslijed naredbe o održavanju društvenog razmaka uzrokovali su pad potražnje za parkirnim mjestima za približno 90 posto. Pad potražnje podjednako se odnosi na parkirna mjesta vezana uz velike trgovačke centre, restorane, hotele, aerodrome i gradske javne garaže. Manji pad potražnje zabilježen je na parkirnim mjestima s pretplatom (50 do 70 posto) dok je pad potražnje kod dnevnog parkinga iznosio približno 95 posto. Također, potražnja je kod parkirnih površina uz obrazovne institucije pala i do 100 posto zbog nastavka nastave na daljinu.

Rad od kuće

Nema sumnje da će pandemija ostaviti dugoročne posljedice na potražnju za parkirnim mjestima. Naime, tijekom pandemije 63 posto zaposlenika radilo je od kuće. Shvatili smo da dio zaposlenika efikasno može obaviti radne zadaće i iz svog doma tako da će u budućnosti veći broj zaposlenika imati radno mjesto u svom domu. Naravno, takvi zaposlenici neće trebati parkirna mjesta. Sličan trend očekuje se i u 2021. godini. Ovakvi trendovi utjecat će značajno i na parkirnu industriju općenito, ali ostaje pitanje koliko. Kada se govori od promjeni ljudskih navika u odnosu na sklonost korištenju parkirnih mjesta, ali i šire u kombinaciji s javnim gradskim prijevozom, onda se mogu uočiti slijedeći trendovi:
– smanjenje turističkih putovanja
– smanjenje lokalnog putovanja na posao
-manja sklonost posjećivanju lokalnih događaja
-manja sklonost korištenja javnog gradskog prijevoza
-manja sklonost korištenja car-sharinga
-veća sklonost korištenja osobnog vozila
– veća sklonost primjeni beskontaktnog plaćanja

Rezultati istraživanja sugeriraju da će glavna obilježja budućih trendova u parkirnoj industriji biti veća sklonost prijevozu osobnim vozilima i privatnim biciklima te beskontaktnom plaćanju. U tom smislu moderna informacijsko-komunikacijska tehnologija odigrat će značajnu ulogu u spajanju ponude i potražnje za parkirnim mjestima. Najveće promjene u ponašanju korisnika gradskih parkirnih površina očekuje se u načinu plaćanja usluga parkiranja. Znatno će rasti beskontaktna plaćanja, povećat će se potražnja za tehnološkim rješenjima koja se temelje na beskontaktnom plaćanju, a rast će i interes za rezervaciju parkirnog mjesta.

Privatna parkirališta

Nadalje, pješačenje, privatni bicikli, romobili i skuteri dobit će prednost u odnosu na javni prijevoz. Može se očekivati veća potražnja za gradskim površinama rezerviranim za privatne bicikle, romobile, skutere i vozila. Na takvu potražnju gradska administracija mogla bi odgovoriti povećanjem prostora za pješake, bicikliste, motoriste i vozače zauzimanjem dijela postojećeg kapaciteta prometnica i ostalih javnih površina blizu prometnica.
Korisnici parkirnih usluga najvjerojatnije neće biti skloni fizičkom kontaktu s uređajima na organiziranom parkiralištu. Sustavi registracije zauzimanja parkirnih mjesta na cesti i u garažama mogli bi se transformirati u sustave koji omogućuju registriranje ulaska na parkirno mjesto i plaćanje parkirnih naknada bez kontakta i bez izdanih parkirnih potvrda u materijalnom obliku.
Brojni upravitelji parkirnih sustava u svijetu nastoje pronaći način kako prevladati pad potražnje za parkirnim mjestima tijekom pandemije, ali i kako odgovoriti na pretpostavljene trendove koji bi mogli dugoročno promijeniti potražnju za parkirnim mjestima, tj. kako novim oblicima ponude privući korisnike usluga parkiranja. Jedan od prijedloga je uključivanje privatnih parkirnih mjesta u parkirni sustav. U zadnje vrijeme javljaju se privatne inicijative koje nude posredovanje odnosno digitalne platforme koje će se spajati kupce usluga parkiranja i ponuditelje, vlasnike privatnih izoliranih parkirnih mjesta. S jedne strane na platformu se prijavljuju vlasnici parkirnih mjesta i nude slobodna parkirna mjesta, a s druge se prijavljuju zainteresirani korisnici s definiranim odredištem i razdobljem parkiranja. Platforma automatski pronalazi najbliže slobodno parkirno mjesto i rezervira ga. Platforma automatski prati dolazak korisnika do parkirnog mjesta i drži ga rezerviranim. Kada korisnik dođe na parkirno mjesto, GPS registrira vrijeme korištenja, na temelju čega se obračunava vrijednost usluge parkiranja. Naplata se provodi automatski, beskontaktno putem mobilnog telefona. Na ovaj način moguće je angažirati slobodna parkirna mjesta diljem svijeta, bez osobitog angažiranja kapitala.

Pametni parking

U budućnosti bi sve zanimljiviji mogao biti sustav Park&Ride odnosno sustav poticajnog parkiranja koji predstavlja efektivan način reduciranja broja individualnih putovanja u uže gradsko područje i okolicu, kao i problem parkiranja u tim područjima (Maršanić, 2012; Perica, 2018). Sustav predviđa uspostavljanje terminala do kojih se korisnici dovezu automobilom. Parkiraju vozilo te putovanje do centra nastavljaju javnim prijevozom. Drugim riječima, vozilo se parkira (Park) i prelazi se na sredstvo javnog prijevoza (Ride) kojim se putuje do željenog cilja u središtu grada ili do sljedećeg oblika javnog prijevoza (obično javni gradski prijevoz, ali u zadnje vrijeme i mini-autobusi operatera parkirne građevine).
Jasno je da će se sve više primjenjivati tehnologija pri obračunu vremena, registraciji i plaćanju parkiranja. U cilju pojednostavljivanja manipulacije prilikom ulaska, obračuna razdoblja, izlaska i plaćanja, operateri će najvjerojatnije koristiti nove tehnologije kako bi se omogućilo neprekidno kretanje od ulaska do parkirnog mjesta te od izlaska do plaćanja usluge parkiranja. U tu svrhu će se koristiti moderne digitalne optičke tehnologije poput AVI (Automatic Vehicle Identification) tehnologije, optičko očitavanje registarskih tablica i slično. Također, razmatra se i mogućnost korištenja kreditnih i debitnih kartica ili pametnih telefona kao sredstva prijave ulaska, obračuna razdoblja korištenja usluge parkiranja te plaćanja.
Možemo još korak dalje. AR (Augmented Reality) tehnologija može se koristiti u svrhu virtualnog dočeka korisnika koji je rezervirao parkirno mjesto. Tehnologija ga prepoznaje na ulasku u garažu i virtualno ga prati do rezerviranog parkirnog mjesta.
U svakom slučaju, u razdoblju od 2021. do 2025. godine očekuje se značajno povećanje investicija u svijetu upravo u području pametnog parkinga. Prema rezultatima Juniper Research (2021.) ukupna očekivana vrijednost investicija na tržištu pametnog parkinga od približno 460 milijuna USD u 2021. godini mogla bi narasti na približno milijardu USD u 2025. godini. Također, istraživanja u području mobilnosti i gradskih gužvi naglašavaju da preferencije vozača za upotrebom osobnih vozila ostaju i dalje visoke. Štoviše, naglašava se preferencija korištenja osobnog vozila u odnosu na javni gradski prijevoz.