AktualnostiPrometPrometna infrastrukturaHrvatske ceste pripremaju osam projekata

prije 1 godina7503 min

Poslovna jedinica Rijeka predvidjela je u 2022. godini raspisivanje nadmetanja za radove ukupne vrijednosti 59,5 milijuna kuna za osam projekata

Poslovna jedinica Rijeka Hrvatskih cesta predvidjela je u 2022. godini raspisivanje nadmetanja za radove ukupne vrijednosti 59,5 milijuna kuna za osam projekata. O kojim se projektima radi?

Na popisu je rekonstrukcija državne ceste DC 100, dionica Mali Lošinj – Veli Lošinj duljine dva kilometra, procijenjene vrijednosti 37 milijuna kuna. Tu je i rekonstrukciju raskrižja državne ceste i nerazvrstane ceste prema dijelu naselja Sv. Ivan na dijelu državne ceste oznake D66, u Mošćeničkoj Dragi (I. faza) procijenjene vrijednosti 5,3 milijuna kuna. Treći projekt je rekonstrukcija raskrižja državne ceste oznake DC66 u Opatiji, u sklopu izgradnje Vatrogasnog doma u Opatiji. Procijenjena vrijednost projekta je 1,1 milijun kuna. Na popisu je izvanredno održavanje državne ceste oznake DC99, na poddionici raskrižje Čokovo – ulaz u naselje Bribir, dužine 740 metara procijenjene vrijednosti 4,2 milijuna kuna. Peti projekt na popisu je izvanredno održavanje kolnika ugradnjom tankoslojnih presvlaka na državnoj cesti oznake D101, duljine četiri kilometra, na otoku Cresu, procijenjene vrijednosti 1,6 milijuna kuna. Planira se i izgradnja javne rasvjete raskrižja državne ceste oznake DC8 i županijske ceste oznake ŽC5189 u Gradu Kraljevici, procijenjene vrijednosti 350 tisuća kuna. Tu je i izmjena i dopuna prometne signalizacije i opreme na dijelu državne ceste oznake DC3, od županijske ceste oznake ŽC 5030 do čvora Kikovica, duljine 6,4 kilometara, procijenjene vrijednosti 2,5 milijuna kuna. I posljednje na popisu je izvanredno održavanje državne ceste oznake DC3, Nikšići – Tomić Draga, procijenjene vrijednosti 7,5 milijuna kuna.

Related Posts