AktualnostiPrometPromet i pravoVozači e-romobila morat će dobro proučiti zakon

prije 2 godine136915 min

Niz je obveza i ograničenja za vozače novih kategorija vozila koje se definiraju kao pomoćna pješačka sredstva i osobna prijevozna sredstva

Piše Dean Borbelj

U trenutku pisanja ovoga članka zaključena je rasprava Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, drugo čitanje, P.Z.E. br. 214, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 27. travnja 2022. (dalje u tekstu: Prijedlog) međutim o istome nije provedeno glasovanje, pa prema tome nije niti stupio na snagu. Vjerojatno je kako će se to dogoditi u skorije vrijeme. U ovome članku donijeti ćemo pregled prijedloga zakonskih normi u kontekstu novih kategorija vozila koje Prijedlog imenuje kao pomoćna pješačka sredstva i osobna prijevozna sredstva, a mi ih poznajemo kao električne romobile i sl.

Šarena europska pravila

Nužnost izrade ovoga Prijedloga proizlazi iz činjenice što postojeća zakonska regulativa ne obuhvaća regulaciju vozila ovakvih karakteristika (često niti struka nije sigurna kojoj kategoriji vozila prema važećem zakonu pripadaju). Tehnološke mogućnosti električnih romobila i sličnih vozila svakim danom su sve bolje, pri tome prvenstveno mislimo na mogućnost postizanja sve većih brzina. S većim brzinama postavljaju se i broja pitanja sigurnosnog aspekta, primjerice: korištenje romobila od strane gotovo svih uzrasta ljudi poglavito mlađih, pa do (ne)adekvatnog kretanja kako pješačkim zonama tako i prometnicama, nekorištenje zaštitnih kaciga i sl.. Budući da je veliki broj država članica Europske unije zakonski regulirao tu materiju, bilo je potrebno i prirodno da se takva materija regulira u Republici Hrvatskoj.
U čl. 2. st. 1. t. 33. Prijedloga tako se unose nove kategorije vozila i to pomoćna pješačka sredstva i osobna prijevozna sredstva. Pomoćna pješačka sredstva definiraju se kao naprave koje se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom (romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl.). U cilju sigurnosti djece zabranjeno je igranje i/ili vožnja pomoćnim pješačkim sredstvima na kolniku. Osobna prijevozna sredstva definiraju se kao vozila koja nisu razvrstana u niti jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.). Osobnim prijevoznim sredstvom u prometu, smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina. Dakle bitna normativna razlika jest način pokretanja, bilo ljudskom snagom odnosno električnim/motornim pogonom do maksimalno propisane brzine i godine života. Za usporedbu, u Njemačkoj, Norveškoj i Švedskoj je maksimalna brzina kretanja ograničena na 20 km/h, u Francuska na 25 km/h, u Italija na 20-30 km/h. U Velikoj Britaniji i Irskoj električni romobili svrstani su u motorna vozila te je zabranjeno njihovo korištenje po pješačkim površinama i javnim prometnicama za što je propisana i kazna u visini 300 £.

Obvezna svjetla

Prijedlog veliki naglasak stavlja na sigurnost i prilagodbu osobinama i stanju ceste te drugim (npr. vremenskim) uvjetima, pa se tako novčana kazna vozaču koji vozi neprilagođenim uvjetima s dosadašnjih 500 povećava na 1.000 kuna. Vozači osobnih prijevoznih sredstava koji se kreću biciklističkom stazom ili trakom koja se pruža uzduž kolnika, imaju prednost prolaska ako se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru uz obligatorno usmjeravanje pažnje na udaljenost i brzinu vozila koja se približavaju, a kolnik smiju prelaziti nakon što se uvjere da se to može učiniti na siguran način. Prije stupanja na kolnik, kada biciklistička staza preko kolnika nije označena, vozač je dužan zaustaviti osobno prijevozno sredstvo i gurati ga kao pješak preko obilježenog pješačkog prijelaza ili kolnika ceste. Biciklom je dopušteno vući prikolicu ako je osigurana stabilnost vozila, međutim isto je za osobna prijevozna sredstva zabranjeno i popraćeno novčanom kaznom ovaj prekršaj u visini 300 kuna. Osobno prijevozno sredstvo mora biti adekvatno svjetlosno označeno za noćnu vožnju i danju u slučaju smanjene vidljivosti, tako da ima upaljeno svjetlo vidljivo bijele boje na prednjoj strani i crveno svjetlo na stražnjoj strani.
Možda jedna od najznačajnijih normi koja će urediti način korištenja javno dostupnih osobnih prijevoznih sredstava jest da vlasnik vozila ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima. Ova zakonska norma obvezat će jedinice lokalne i regionalne samouprave da adekvatno odluče o mjestima (punktovima) za preuzimanje i povrat osobnih prijevoznih sredstava, sve kako bi se izbjeglo neadekvatno i nekontrolirano ostavljanje istih po gradu. To će prisiliti iznajmljivače da urede punktove na sličan način kako je to uređeno za električne bicikle u gradu Rijeci. Time će se pridonijeti većoj sigurnosti samih vozila, ali i onih ranjivijih skupina poput slijepih i slabovidnih osoba, kojima ovakve prepreke znaju stvarati bitne probleme u kretanju. Kako bi se osiguralo pridržavanje ovih normi zakona propisane su novčane kazne za sve strukture od jedinica lokalnih i područnih (regionalne) samouprave, preko pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika (koja takva vozila daju primjerice u najam), do vozača kojima je propisana novčana sankcija u visini 1.000 kuna. Navedene norme daju naslutiti kako će pružatelji usluga najma ovakvih vozila morati adekvatnije urediti uvjete najma, tijelima javne vlasti na zahtjev pružiti podatke o vozaču koji je počinio određeni prekršaj, alternativno iznajmljivači će osobno snositi sankciju za takav prekršaj s mogućnošću regresne naplate od vozača.

Dopušteno 0,5 promila

U kontekstu sigurnosti svakako treba izvoditi kako vozač osobnog prijevoznog sredstva ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu. Dužni su noću uvijek, a danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te za vrijeme vožnje na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu. Također Prijedlog kaže kako se na osobnom prijevoznom sredstvu smije prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom. Jedna od bitnijih sigurnosnih novina jest kako vozač bicikla i osobnog prijevoznog sredstva ne smije upravljati vozilom koristeći slušalice na ili u oba uha čime bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Novčanom kaznom za prekršaje u iznosu od 300 kuna kaznit će vozači ako postupe suprotno ovim odredbama.
Prijedlog propisuje novčanu kaznu u iznosu od 500 kuna za prekršaj vozača osobnog prijevoznog sredstva ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova.
Najbitnije opće normativne regule kojima se vodi prekršajno pravo jesu: “nullum crimen (nulla poena) sine lege scripta” i “nullum crimen sine lege certa”. To bi značilo da se na građane ne može primijeniti prekršajnopravna sankcija ako djelo nije zakonom jasno opisano kao prekršaj. Također, nitko ne može biti kažnjen ako nije kriv za počinjeni prekršaj. Pozivamo sve one koji koriste, ili će koristiti osobna prijevozna sredstva da se upoznaju s ovim normama, sve kako bi sebe i druge učinili sigurnim sudionicima prometa i time izbjegli moguće sankcije. Korisnicima osobnih prijevoznih sredstva želimo sigurno i ugodno korištenje ovog ekonomski isplativog i ekološki usmjerenog vozila.

Gdje se može voziti osobnim prijevoznim sredstvom?

Članak 112. Prijedloga donosi najviše izmjena i dopuna u kontekstu promatrane teme pa tako propisuje da su se vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom. Iznimno ako ista ne postoji mogu se kretati po površinama namijenjenim za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa, pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu. Kada ne postoji mogućnost kretanja osobnih prijevoznih biciklističkom stazom ili pješačkom zonom mogu se kretati dionicama županijskih, lokalnih i nerazvrstanih cesta na kojima je brzina kretanja ograničena na 50 kilometa na sat ili manje i gdje je to dopušteno postavljenim prometnim znakom, krećući se što bliže desnom rubu kolnika. Ako se dva ili više vozača kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. Također treba naglasiti, kako je strogo zabranjeno kretanje osobnih prijevoznih sredstva autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila.