AktualnostiPrometPromet i pravoŠto nam donosi Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama?

prije 1 godina8009 min

U drugo čitanje upućen je Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najviše medijske pažnje usmjereno je na električne romobile koji imaju sve veću zastupljenost na prometnicama i u pješačkim zonama. Međutim, lepeza noviteta koje nam Nacrt novog zakona stavlja na pažnju znatno je šira i većinom je (kolokvijalno rečeno) ”prošla ispod radara”.

Uz već spomenute električne romobile i njihovog sigurnog sudjelovanja u prometu, Nacrt dodatno uređuje i sigurnost biciklista, regulira se zabrana parkiranja na prostorima punionica električnih vozila za vozila koja se ne pune električnom energijom. Regulira se položaj i sigurnost jahača u prometu na cestama, definira se koridor za prolazak vozila hitnih službi prilikom nastanka incidente situacije, uvodi se pojam potpuno automatizirano vozilo. Također, veliku polemiku podigao je i prijedlog financijskog i administrativnog smanjenja opterećenja vozača liječnika te policijskih uprava i postaja. Posebno se ovo odnosi na rad liječnika obiteljske medicine koji će imati obvezu da o privremenoj nesposobnosti za upravljanje motornim vozilom obavijeste mjesno nadležnu policijsku upravu ili postaju po prebivalištu/boravištu pacijenta odnosno vozača. Daljnje novine nastaju ukidanjem registarskih pločica s crvenim i zelenim slovno-brojčanim oznakama te se izjednačavaju sankcije za vozače u Republici Hrvatskoj neovisno o državi izdavanja vozačke dozvole.

U ovome članku posebno ćemo se dotaknuti zakonske definicije i regulacije sigurnosti novih kategorija vozila električnih romobila, električnih monocikala, segway i sl. koje zakonodavac želi urediti novim tekstom zakona.

Osobna prijevozna sredstva i pomoćna pješačka sredstva

Nacrt zakona razdvaja romobile i slična vozila po načinu pokretanja. Tako se vozilo koje se može samo uravnotežiti npr. monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl. definira kao „osobno prijevozno sredstvo“ bez sjedećeg mjesta, čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koja na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km/h. Romobili bez motornog ili električnog pogona, dječji bicikl, koturaljke, role, sanjke, skije, klizaljke i sl. definiraju kao „pomoćna pješačka sredstva“ koja se pokreću isključivo snagom osobe koja upravlja tim sredstvom. Iz navedenoga proizlazi kako će električni romobili snage veće od 0,6 kW, koji ne spadaju u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava, morati biti homologirani i registrirani.

Istraživanje o razvoju tržišta lakih vozila i drugih osobnih vozila, koje je 2021. predstavila Europska komisija stavlja nam na pažnju kako snaga motora kod većine novih oblika vozila prelazi 250W. Također, dana je preporuka da se za sva vozila čije specifikacije nisu opisane Uredbom (EU) br. 168/2013 o homologaciji i nadzoru tržišta vozila na dva ili tri kotača i četverocikala propiše maksimalna trajna snaga elektromotora od 1kW. Zakonodavac je dijelom usvojio ovo istraživanje kao i komentare e-savjetovanja, budući da je u potonjem Nacrtu ograničavajuću snagu elektromotora podigao sa 0,25 kW na 0,6 kW.

Obvezna zaštitna kaciga za sve uzraste

Osobna prijevozna sredstva moći će sudjelovati u prometu na kolniku, u slučaju nepostojanja biciklističke trake i površina za kretanje pješaka. Nacrt nadalje propisuje se kako se osobnim prijevoznim sredstvom ne smije vući prikolicu ili neko drugo vozilo ili prijevozno sredstvo, kao niti istodobno voziti dvije osobe te je predviđeno obligatorno  nošenje zaštitne kacige za sve uzraste. Bitna informacija jest kako osoba koja upravlja osobnim prijevoznim sredstvom ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom što podrazumijeva i slušalice na oba uha. Za nepridržavanje navedenih normi zakonodavac je predvidio kaznu za prekršaj u visini 300,00 kn. Uz navedeno treba uzeti u obzir da osobnim prijevoznim sredstvom neće moći upravljati osobe mlađe od 14 godina života.

Nacrt predviđa kako vozač ne smije ostaviti osobno prijevozno sredstvo bez nadzora na prometnim površinama za kretanje vozila i pješaka, osim na za to posebno uređenim i označenim mjestima, što će vjerujem pridonijeti uređenju stanica za preuzimanje i vraćanje romobila, nešto poput stanica za e-bicikle kojih ima na nekoliko punktova u Rijeci.

Načelo zakonitosti u sebi sadrži regule koje su ustavnog značaja: nullum crimen sine lege scripta, i posebno nullum crimen sine lege certa, prema kojem kaznena/prekršajna djela i sankcije moraju biti propisana i točno određena zakonom. Tim se načelom jamči kažnjavanje samo onih djela i propisivanje samo onih pravnih sankcija koje su propisane zakonom. Stoga, pozivamo sve vozače da se na vrijeme upoznaju sa svim novinama zakona.

Brzorastuća tehnološka dostignuća u prometu zahtijevaju i adekvatnu popratnu zakonsku regulativu. Svakako treba istaknuti dobre strane ovakvog načina prijevoza – ekonomičnost i ekološka prihvatljivost. Ipak pri tome moramo biti svjesni i opasnosti koja se krije u naizgled neopasnim relacijama, poglavito u kontekstu korištenja osobnih prijevoznih sredstava od strane najmlađih članove naše zajednice. Vjerujemo kako će zakonska regulativa pridonijeti uređenijem i sigurnijem kretanju pješaka i vozača, a s vremenom ukazati i na moguća poboljšanja sigurnosti u prometu.