PrometSigurnost prometaPrometna sigurnost u fokusu skupa Ceste 2021

prije 1 godina3579 min

Iako još vlada opća psihoza oko pandemije, najavljen je raznovrstan i bogat program na 45. Međunarodnom stručnom seminaru o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu

Prof.dr. Hrvoje Baričević

U Rovinju je od 13. do 16. travnja najavljen 45. Međunarodni stručni seminar o prometnoj infrastrukturi i sigurnosti u prometu “Ceste – 2021.” Inicijator najveće manifestacije iz spomenute domene u Hrvatskoj je renomirana zagrebačka tvrtka Tom Signal d.o.o. Uz pokroviteljstvo najviših državnih tijela, resornih ministarstava i visokoškolskih institucija, komercijalnu komponentu podržat će brojni sponzori i poslovni partneri.

Iako još vlada opća psihoza neugodne globalne pandemije, najavljen je raznovrstan i bogat program stručnih izlaganja iz područja eksploatacije cestovne infrastrukture, sa svim pratećim aktivnostima u domeni kontrole i regulacije prometa. Očekuje se okupljanje eminentnih stručnjaka, znanstvenika, komercijalnih izlagača i svih ostalih pojedinaca i institucija koji su angažmanom u razdoblju od prošlogodišnjeg susreta pokazali svoje kompetencije izradom i plasmanom uspješnih projekata. Naravno i analitički obrazložiti brojna vrijedna postignuća u ovoj složenoj problematici stigmatiziranoj u našem svakodnevnom životu. Potvrđuje se na taj način uloga ove manifestacije u promicanju novih ideja i patenata kojima se osuvremenjuje odvijanje cestovnog prometa, te postiže viši stupanj sigurnosti prometa u Republici Hrvatskoj.

Tema D 403

Status vodećeg stručnog skupa ove vrste u Hrvatskoj, između ostalog, potvrđuju prihvaćeni radovi koji potkrepljuju široki spektar slojevite prometne problematike, uključujući i tzv. tematske okrugle stolove. Teme izlaganja pokrivaju praktički sve segmente koji direktno ili posredno utječu na funkcioniranje sustava cestovne sigurnosti u kontekstu tzv. održivog razvoja: Upravljanje, građenje i održavanje cesta, Planiranje i projektiranje, Pametna održiva mobilnost, Inovacije u području prometne signalizacije i opreme, Pametni gradovi. Najavljeni radovi svojom brojnošću i disperzivnošću ukazuju na neprijepornost ekstenzivnog sagledavanja, proučavanja i dizajniranja tehničkih, tehnoloških, organizacijskih, pravnih,
ekonomskih, psiholoških, socioloških i drugih modaliteta u organskom sastavu simbioze cestovne infrastrukture i prometne sigurnosti.

Prof. dr. Hrvoje Baričević

Očekuje se pozvano predavanje koje je tradicionalno povjereno čelnicima MUP-a, tj. iz Ravnateljstva policije Republike Hrvatske. Očekuju se izlaganja i diskusije usmjerene prema ostvarivanju ciljeva Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, kao temeljnog dokumenta i platforme za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi. On u svom operativnom dijelu obuhvaća sve subjekte kojima je djelokrug rada na neki način vezan za sigurnost cestovnog prometa, dakle u njegovom provođenju sudjeluju ministarstva, stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Iako je posljednjih godina statistika sve povoljnija, nije postignut konačni cilj iz upravo okončanog Programa desetljeća prometne sigurnosti u odnosu na početnu godinu tj. manje od petero poginulih osoba/100 tisuća stanovnika. U pripremi je donošenje novog desetogodišnjeg programa za razdoblje od 2021. do 2030. godine, a za njegov uspjeh odgovornost dijele svi subjekti i dionici ove široke platforme.

Uobičajeno, predstavnici Primorsko-goranske županije i Autokluba Rijeka i ovom prilikom prezentiraju neki od aktualnih projekata ili tema iz svog djelokruga. Glede početka radova na izgradnji DC 403 predviđena je prezentacija utjecaja ovog objekta kapitalne infrastrukture, najskuplje prometnice u RH, na prometnu sigurnost grada Rijeke.

Medijski interes

Brojnim drugim raznovrsnim temama ova stručno-komercijalna manifestacija čvrsto se pozicionirala na karti referentnih skupova, uključujući i izdavanje Zbornika radova. U prilog tome ide i činjenica da su u našoj zemlji praktički nestala dva subjekta, organizatora znanstveno-stručnih skupova čija je domena pretežno bila tehnologija i sigurnost cestovnog prometa. To su: HZDP (Hrvatsko znanstveno društvo za promet) koji je izdavao časopis “Suvremeni promet” i KoREMA (Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenje i automatiku) koji je izdavao “Zbornik radova”. U oba slučaja razlozi smanjivanja, pa i gašenja aktivnosti su odlasci vodećih aktera, te sve složenijeg i zahtjevnijeg angažmana u organizaciji tako složenog posla. Vrijednim organizatorima međunarodnog stručnog skupa “Ceste” otvara se na taj način dodatni prostor za veće dosege svoje misije tj. permanentnog slijeđenja traga interdisciplinarnog pristupa na području sigurnosti i kulture cestovnog prometa. Između ostalog, apostrofira se i važnost specijalističkog obrazovanja i usavršavanja u domeni ekspertnih istraživanja gradnje i održavanja prometne infrastrukture, eksploataciji prijevoznih sredstava, IT sektora u cestovnom prometu i drugoga.

Dr. Robert Maršanić na lanjskom skupu

Skup je sve više i medijski praćen, a između ostalih i od strane autora i realizatora HTV-ovog televizijskog serijala “Istrage prometnih nesreća”. Njegova tematska orijentiranost usmjerena je na razvoj teorijskih i praktičnih postavki, objavljivanje rezultata bazičnih i primijenjenih istraživanja, u aktivnostima, djelatnostima, procesima i interakcijama svih subjekata cestovnog prometa s tendencijom uvrštenja u referentne baze podataka.

FOTO Tom Signal