AktualnostiPrometPromet i pravoNovosti pri izdavanju međunarodnih vozačkih dozvola

prije 2 godine7647 min
https://zmigavac.hr/wp-content/uploads/2021/01/Medjunarodna-vozacka-dozvola.jpg

Prvog dana nove godine stupa na snagu novi Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Lara VRSALOVIĆ

Prvog dana nove godine stupa na snagu novi Pravilnik o međunarodnim vozačkim dozvolama i dozvolama za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu. Naime, od ožujka 2020. godine Hrvatska je bila stranka samo Bečke konvencije iz 1968. te međunarodne vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj nisu vrijedile u državama koje su isključivo stranke Ženevske konvencije. Stupanjem na snagu Ženevske konvencije u Republici Hrvatskoj pojavila se potreba i za novim pravilnikom koji će u sebi sadržavati i njezine odredbe te olakšati i hrvatskim državljanima boravak u inozemstvu.

Međunarodna vozačka dozvola

Međunarodna vozačka dozvola je prijevod hrvatske vozačke dozvole koji se priznaje širom svijeta. Njezino izdavanje možete zatražiti u Hrvatskom autoklubu (HAK) i ovlaštenim autoklubovima u cijeloj zemlji ako posjedujete važeću hrvatsku vozačku dozvolu. Obavezna je ukoliko se upravlja vozilom stranih registarskih oznaka u inozemstvu, u  svim zemljama koje nisu članice  EU. Također vam je potrebna kad putujete vozilom hrvatskih registarskih oznaka u Tursku, Albaniju, Kosovo, države bivšeg Sovjetskog Saveza te u svim izvaneuropskim zemljama.

Do sad se hrvatska međunarodna vozačka dozvola izdavala isključivo sukladno Bečkoj konvenciji o cestovnom prometu iz 1968., sadrži prijevode na sedam jezika (francuski, engleski, njemački, španjolski, ruski, arapski i kineski) te vrijedi tri godine. U Hrvatskoj se 1. siječnja 2021. počinju izdavati i međunarodne vozačke dozvole prema Ženevskoj konvenciji. Obrazac za izdavanje MVD koja se izdaje temeljem Ženevske konvencije je dimenzije 105×148 mm, sivih korica i bijelih unutarnjih stranica, sadrži obvezno tekst na hrvatskom i francuskom jeziku, dok su dodatne stranice sastavljene na hrvatskom, portugalskom, engleskom, korejskom, ruskom, tajlandskom, španjolskom, kineskom, arapskom, hindskom i japanskom jeziku, a njezin je rok važenja jednu godinu.

Brojne su države stranke i Bečke konvencije i Ženevske konvencije, no ima ih koje su potpisnice samo jedne. Iako odredbe Bečke konvencije u suštini odgovaraju velikoj većini odredaba iz Ženevske konvencije, postoji razlika u obrascima nacionalnih i međunarodnih vozačkih dozvola, što se u praksi očituje na način da međunarodne vozačke dozvole izdane u Republici Hrvatskoj po pravilima Bečke konvencije ne vrijede u državama koje su isključivo stranke Ženevske konvencije, na primjer u Japanu.

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu

Novim pravilnikom također su izmijenjeni propisi vezani uz izdavanje dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inozemstvu. Radi se o međunarodno priznatom unificiranom dokumentu kojim vlasnik vozila drugoj osobi dozvoljava prelazak granice i upravljanje vozilom u inozemstvu. Punomoć sadrži tekst na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Potrebna vam je kada upravljate tuđim vozilom izvan granica Republike Hrvatske i služi kao dokaz upravljanja vozilom uz pristanak vlasnika.

Pri izdavanju dozvole moraju biti prisutni i vlasnik i korisnik vozila. Dozvola se bez prisutnosti vlasnika može izdati kad korisnik posjeduje punomoć javnog bilježnika u kojoj je naznačeno da se korisniku dozvoljava upravljanje vozilom u inozemstvu. Iznimno, ne traži se prisutnost vlasnika ako korisnik vozila posjeduje punomoć vlasnika vozila ovjerenu po javnom bilježniku i ne stariju od 60 dana. Novost je da korisnik uz osobnu iskaznicu obavezno mora imati i važeću vozačku dozvolu.

Značajna je promjena kod procedure kad je vlasnik vozila pravna osoba – sad je potreban izvadak iz sudskog registra, prometna dozvolu vozila za koje se traži Dozvola te osobna iskaznica ili putovnica prisutne osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe – vlasnika vozila.