AktualnostiIzvještajiNakon rada pod ručnom zbog pandemije, Savjet za sigurnost prometa za 2023. najavljuje niz aktivnosti

prije 9 mjeseci15113 min

Kao i svake godine Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije donio je plan i programa rada za sljedeću godinu na posljednjoj sjednici Savjeta u aktualnoj godini

Kao i svake godine Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije donio je plan i programa rada za sljedeću godinu na posljednjoj sjednici Savjeta u aktualnoj godini. I 2023. godina bit će ispunjena brojnim i raznovrsnim aktivnostima posvećenima podizanju prometne kulture i sigurnosti prometa. Još uvijek se na plan i program reflektira pandemija koja je dvije godine zaustavila i usporila život. Naime, zbog ograničenja uzrokovanih pandemijom brojni programi tijekom 2022. godine doživjeli su određene redukcije, kako u obimu tako i dinamici provođenja. S obzirom da su izvanredne okolnosti prestale, 2023. godina bi trebala donijeti niz raznovrsnih aktivnosti.

Kao i svake godine, Županijski savjet djeluje u pet pravaca. Prvi je lzvješćivanje i analiziranje problema sigurnosti u prometu, drugi lzrada rješenja uočenih problema sigurnosti u prometu putem stručnih elaborata, projekta i studija, treći Edukacija i osposobljavanje djece i mladih vozača i drugih sudionika u prometu, četvrti lnformiranje i promidžba o prometnim rizicima i opasnostima te peti pod koji spadaju Posebne mjere i akcije.

lzvješćivanje i analiziranje problema sigurnosti u prometu

 1. Analize i izvješća o stanju sigurnosti u cestovnom prometu (broj nezgoda, njihove posljedice, uzroci nastajanja nezgoda, drugi pokazatelji o prometnim nezgodama itd.).

Nositelj: Policijska uprava Primorsko – goranske županije

 1. lzvješće o stanju sigurnosti javnog prometa u poduzećima javnog cestovnog prijevoza s naglaskom na prijevoz putnika (broj i struktura voznog parka, vozači i drugi problemi koji utječu na sigurnost prometa).

Nositelj: Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka putem Udruženja javnih prijevoznika

 1. lzvješće o stanju cesta i objekata na njima (stanje kolnika, prometne signalizacije i cestovno – željezničkih prijelaza).

Nositelj: Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Županijska uprava za ceste, Bina lstra, Rijeka – promet.

 1. lzvješće inspekcije cestovnog prometa i cesta o stanju iz područja cestovnog prometa iz kuta Inspekcije.

Nositelj: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – Inspekcija cestovnog prometa i cesta

 1. Analiza i izvješće o provođenju vozačkih ispita i radu autoškola

Nositelj: Autoklub Rijeka

 1. lzvješće o obnašanju poslova tehničkih pregleda i registracije vozila i radu stanica za tehnički pregled vozila.

Nositelj: Autoklub Rijeka, Centar za vozila Hrvatske

 1. lzvješće o obnašanju službe Pomoć-informacije i obavještavanju javnosti o stanju na cestama.

Nositelj: Hrvatski autoklub, Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Bina lstra, Županijska uprava za ceste

 1. lzvješće o provedbi zdravstvenih pregleda kandidala za vozače i kontrolnih pregleda vozača u cestovnom prometu.

Nositelj: Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske Zupanije,

 1. lzvješće o zbrinjavanju osoba stradalih u prometnim nesrećama na javnim cestama u PGŽ na razini izvanbolničke hitne medicinske službe.

Nositelj: Zavod za hitnu medicinu PGŽ

10 lzvješće o aktivnosti škole u strukovnom području prometa (sigurnosti u prometu i prometne kulture kroz projekte)

Nositelj: Prometna škola Rijeka

 1. lzvješće o radu Županijskog savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije.

Nositelj: Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije

 1. Organiziranje tematskih rasprava o pojedinim problemima iz područja sigurnosti prometa na cestama (sudjelovanje mladih vozača u prometu, alkohol u prometu, prijevoz opasnih tvari i dr.)

Nositelj: Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije sa zainteresiranim institucijama

Izrada rješenja uočenih problema sigurnosti u prometu putem stručnih elaborata, projekata i studija

 1. Ažuriranje postojećeg programa primjene GIS tehnologije određivanja mjesta prometnih nesreća i njegovo dizanje na javno dostupni web
 2. Usklađivanje skupina vozila na cestama uslijed jakog/olujnog vjetra

Na području Primorsko-goranske županije prometnicama gospodari nekoliko firmi. Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Bina Istra i Županijska uprava za ceste. Kod olujnog vjetra ne postoji ujednačeno postupanje upravitelja prometnica. U praksi se događa da svaki upravitelj ima svoj način postupanja i u slučaju vjetra pojedine kategorije mogu voziti cestama jednog upravitelja dok im drugi upravitelj priječi prolaz. Takav način postupanja zbunjuje vozače, na relativno kratkoj mreži cesta susreću se s različitim načinima postupanja i ograničavanja prometovanja skupina vozila. Takvim postupanjem vozač jedne kategorije vozila može s Krka doći do čvora Orehovica, a ne može preko mosta Rječina. Savjet smatra da bi trebalo obvezati upravitelje prometnica da usklade postupanja te da nadležno ministarstvo pokrene postupak usklađivanja skupina vozila na cijelom području Hrvatske.

 1. Osiguravanje parkirališnih mjesta u zimskim uvjetima

Primorsko – goranska županija na svom području ima jednu od najzahtjevnijih zimskih dionica u Hrvatskoj. No, kad se zbog zimskih uvjeta ili vjetra zatvore prometnice za tegljače, kamione s prikolicama i kamione čija je ukupna masa veća od 7,5 tona, ne postoji adekvatno parkiralište na koje bi se mogli smjestiti od otvaranja pravca već se zaustavljaju na kolnicima i improviziranim parkiralištima. Predlaže se definiranje adekvatne lokacije. Primjerice, kod čvora Kikovica, čvora Lučice u Delnicama, Permani…

 1. Poprečna prometna veza u Rijeci, ispod autoceste A7 (Riječka obilaznica)

Obzirom na stambenu izgradnju na dijelu Martinkovac/Srdoči, dolazi do opterećenja na čvoru Diračje. Potrebno je razmotriti mogućnost izgradnje dodatnog prometnog spoja na toj lokaciji

 1. Upravljanje prometom na području Grada Rijeke i širem području Rijeke

lzgradnjom novih prometnica u Rijeci pokazala se potreba za analizom prometnih tokova. Županijski savjet mogao bi donijeti preporuku za izradu prometnog elaborata

Edukacija i osposobljavanja djece i mladih vozač i drugih sudionika u prometu

Preventivno djelovanje u okviru svojih mogućnosti Županijski savjet planira u 2023. godini provoditi putem dugogodišnjih uspješnih i novih preventivno-edukativnih akcija poput Prvi koraci u prometu, formiranje i obučavanje Školskih prometnih jedinica, osposobljavanja učenika petih razreda osnovnih škola za samostalno upravljanje biciklom u prometu – Biciklistička škola, Motociklom u život te edukacija djelatnika žurnih službi (vatrogasci, policija, GSS i ostali) za pružanje temeljnih postupaka iz djelatnosti hitne medicine na mjestu prometne nezgode. Tu su i akcije Sigurno u prometu i Sigurno na dva kotača, preventivno-edukativna akcija Program prometne kulture za najmlađe, edukacija i provedba preventivnih mjera u cilju povećanja sigurnosti djece predškolskog uzrasta.

Informiranje i promidžba o prometnim rizicima i opasnostima

U ovom segmentu podrazumijeva se suorganizacija u izdavanju časopisa o kulturi i sigurnosti prometa Žmigavac, izrada i kontinuirano prikazivanje video-spotova i radio poruka te izrada promidžbenog materijala za najugroženije skupine sudionika u prometu.

Posebne mjere i akcije

U ovom segmentu djelovanja Županijskog savjeta inzistirat će se na informiranju vozača o negativnom utjecaju (pre)visoke brzine vozila, inicirat će se informatičko umrežavanje ordinacija medicine rada, što bi omogućilo kontrolu pregleda vozača i njihovih nalaza. U suradnji s MUP-om te lokalnom samoupravom potrebno je pratiti postojeća i potencijalna opasna mjesta, pokrenuti preprojektiranja takvih mjesta. Nastavni zavod za javno zdravstvo objaviti će nekoliko članaka u Narodnom zdravstvenom listu koji se odnose na preventivne aktivnosti prometne policije, ozljede u prometu, prvu pomoć…