AktualnostiPrometPrometna infrastrukturaModernizacija voznog parka: Autotrolej kroz EU projekte nabavio 54 vozila

prije 1 mjesec596 min

Projekt ne obuhvaća samo nabavku novih autobusa već i postavljanje pametnih semafora na šest lokacija

KD Autotrolej u prethodnom je trogodišnjem razdoblju realiziralo dva velika projekta nabave novih vozila, što trenuto vozni park ovog komunalnog društva čini među najmlađima na području države. Prosječna starost voznog parka je oko šest godina. Ukupno je nabavljeno 54 vozila, što je trećina ukupnog broja vozila u voznom parku Autotroleja, koji broji 156 autobusa. KD Autotrolej pritom maksimalno iskoristilo EU fondove. Oba projekta vrijedna su čak 130 milijuna kuna.

U srpnju 2018. godine potpisan je ugovor “Nabava novih 22 autobusa za Komunalno društvo Autotrolej”, a cilj projekta koji je trajao 20 mjeseci, bilo je osiguranje održive i kvalitetne uslugu prijevoza građanima nabavom 22 nova autobusa. Novi autobusi pružili su veću udobnost putnicima obzirom da imaju pretežno sjedeća mjesta te su konstrukcijski namijenjeni za duža putovanja. Sva vozila zadovoljavaju stroge standarde EURO 6 norme ispušnih plinova. Projekt predstavlja moderniziranje postojećeg voznog parka, a sve u cilju osiguravanja većeg standarda kvalitete za putnike, unapređenje kapaciteta kroz povećanje brzine putovanja i smanjenje operativnih troškova, unapređenje pouzdanosti i sigurnosti prometa, smanjenje emisije štetnih plinova i zagađenja zraka, povećanje broja putnika u javnog prijevozu u odnosu na osobna vozila te prilagođavanje EU standardima. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 48,5 milijuna kuna, dok je iznos EU potpore iznosio 38 milijuna kuna. U sklopu spomenutog projekta nabavljeno su četiri zglobna niskopodna dizel vozila, kao i po devet dizel solo vozila gradsko-prigradskog tipa i gradskog tipa.

Potom je u srpnju 2020. godine ugovoren EU projekt “Jačanje sustava javnog prijevoza” koji, kao i prethodni, predstavlja modernizaciju postojećeg voznog parka kao i kompletne usluge javnog prijevoza. Nabavljeno je i u promet pušteno 32 nova autobusa. Za realizaciju projekta sredstva su osigurana iz Kohezijskog fonda putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK). Ukupna vrijednost projekta je 81 milijun kuna dok su odobrena EU bespovratna sredstva unutar ovog iznosa 54,5 milijuna kuna. Preostali dio osigurali su KD Autotrolej d.o.o. te projektni partneri Grad Rijeka i Rijeka promet d.o.o. Što se tiče strukture novonabavljenih vozila, od 32 vozila čak je 10 vozila na stlačeni prirodni plin (SPP), tako da KD Autotrolej raspolaže s 50 vozila koja kao pogonsko gorivo koriste upravo stlačeni prirodni plin.
Uz nabavku 32 nova autobusa, u sklopu projekta uvest će se i informativni displeji na autobusnim stajalištima, postaviti pametni semafori na raskrižjima te će se izraditi mobilna i web aplikacija najave dolaska autobusa.

Pametni semafori na šest lokacija

Projekt “Jačanje sustava javnog prijevoza” ne obuhvaća samo nabavku novih autobusa već i postavljanje pametnih semafora na šest lokacija: Liburnijska ulica (odvojak Hrvatske pošte), Zvonimirova – Zametska – Liburnijska, čvor Diračje istok, čvor Diračje zapad, Liburnijska – Pionirska te Liburnijska – Ulica Vere Bratonje. Novi semafori i video kamere spojeni su na Gradski prometni centar, a upravljački softver u prometnom centru je moderniziran. Za realizirati ostaje još postavljanje info displeja na 28 stajališta u Rijeci i na 12 stajališta ostalih JLS u urbanoj aglomeraciji. U sklopu navedene nabave nabavljat će se i mobilna i web aplikaciju najave dolaska autobusa. Projektom je omogućeno da korisnici javnog prijevoza putem svojih mobilnih uređaja utvrde vrijeme dolaska vozila, pregledaju postojeće linije, vremena polaska i cjenik usluga javnog prijevoza.