AktualnostiPrometna infrastrukturaČetiri uska grla u sezoni: čvor Šmrika, Rupa i Pasjak, Matulji i rotor u Novom

prije 9 mjeseci2347 min

Neki čepovi će nestati vrlo skoro, a za neka rješenja će trebati pričekati koju godinu

Na sjednici Savjeta za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije jedna od točaka bila je Izvješće o stanju sigurnosti u cestovnom prometu na području Primorsko-goranske županije u prvih 11 mjeseci 2022. godine. U sklopu izvješća policijski službenik Službe za sigurnost cestovnog prometa PU primorsko-goranske Jure Jurković osvrnuo se na kompletnu godinu. Naravno, uvijek je zanimljiva turistička sezona, kada se stvaraju najveće gužve. Jurković je detektirao četiri kritične pozicije na prometnicama u Primorsko-goranskoj županiji u ljetnoj sezoni.

Granični prijelazi Rupa i Pasjak
Na graničnim prijelazima Rupa i Pasjak problem se stvarao pri izlazu iz Hrvatske. Hrvatska policija nije mogla previše utjecati na protočnost prometa, obzirom da je protočnost graničnih prijelaza, a time i prometa diktirala slovenska strana. No, problemu koji je bio prisutan već duže godina bliži se kraj. Hrvatska ulazi u schengen i s dolaskom 2023. godine nestaje granica između Hrvatske i Slovenije koja je umnogome diktirala protočnost prometa.

Raskrižje u Matuljima
Spoj riječke zaobilaznice s cestom za tunel Učka odnosno s Jadranskom magistralom u Matuljima i pravcu prema Opatiji također je problem prisutan godinama. Tijekom turističke sezone kolone se stvaraju na svim prilazima brzoj prometnici. Improvizirani kružni tok na pravcu prema tunelu Učka pokazao se dobrim rješenjem. Naravno, ne svemogućim. Ne može riješiti problem u vršnim opterećenjima. No, i sezonski prometni problem u Matuljima, na takozvanom uhu, uskoro će postati prošlost. Gradi se druga cijev tunela Učka, a potom će se graditi autocesta u punom profilu od tunela Učka do Matulja. Tada će sezonske kolone postati samo loše sjećanje.

Jedan od dva rotora u Matuljima

Kružni tok u Novom Vinodolskom
Treća kritična točka je kružni tok u Novom Vinodolskom. Kad se tome pridodaju tri semafora u Novom Vinodolskom na kratkom razmaku, jasno je da Jadranska magistrala ne može progutati takvu frekvenciju vozila. A tu su i pješaci koji u kolonama idu na plaže. Problem je nerješiv u vršnim opterećenjima. I priča s kolonama u Novom dobit će sretni završetak. Uskoro počinje gradnja novljanske zaobilaznice pa će kolone kroz Novi Vinodolski postati prošlost, a Jadranska magistrala praktično lokalna prometnica.

Kružni tok u Novom

Kružno raskrižje Šmrika – Omišalj
Kolone na prilazu Krčkom mostu nešto su sasvim uobičajeno za ljetnu sezonu. Čitav potez od kružnog toka Šmrika do Omišlja je problematičan. Kolone se formiraju s obje strane, a čep se stvara i na pravcu prema Crikvenici. Krčka magistrala ili cesta D-102 jednostavno ne može progutati promet, niti stalni angažman policije ne može pomoći u razbijanju kolona.
Nazire se rješenje i za taj problem, otkrila je Voditeljica Tehničke ispostave Rijeka Hrvatskih cesta Silvana Sorić. U tijeku je projektiranje novog čvora Šmrika. U drugoj polovici 2023. godine bi se moglo krenuti u nabavu. Razmatrane su tri varijante, a odabrala se varijanta kojoj su zeleno svjetlo dali prometni i građevinski stručnjaci. Predviđa dva kružna toka na Jadranskoj magistrali i potpuno odvajanje pravca za Krk i Crikvenicu.
Još dvije dobre vijesti za glavni pravac na Krku. Jedna se odnosi na opterećeno, opasno, nepregledno raskršće za Valbisku. Prije dva mjeseca stigla je pravomoćna lokacijska dozvola, u tijeku je izrada glavnog projekta. Projektira se novi rotor u Omišlju kod Konzuma. Običan rotor postaje turbo rotor. Vozila koja idu glavnim pravcem neće ulaziti u rotor. Skretanje za aerodrom također će dobiti rotor.
Dugoročno rješenje za preopterećeni glavni krčki pravac je nova, 23 kilometra duga magistrala istočnim dijelom Krka, no to će se morati pričekati šest-sedam godina.